Vir die rekord

Johan Nigrini, eienaar Delciki Liquors

Graag wil Delciki Liquors op rekord plaas dat Delciki Liquors geensins aansoek gedoen het om handel te dryf op Sondae soos beweer word in die artikel nie (“Liquor application, Northern News letters, May 16). Die beweerde aansoek het geensins deel uitgemaak van ons aansoek nie. Die stelling dat dit deur die raad oorweeg of toegestaan is, is van alle waarheid ontneem. As eienaar en bestuur van Delciki Liquors wil ons op rekord stel dat ons die skole en kerke in die area respekteer en Sondae as ‘* heilige dag beskou.

Ons aansoek was slegs om ons huidige handelsure te behou en hierdie ure sluit geensins enige ure op Sondae in nie, soos ons dit vir baie jare al het. Hierdie feite kan ook met die sub-raad en die se bestuur bevestig word. Die notules van hierdie vergadering behoort ook beskikbaar te wees om hierdie feite te staaf.

Die eienaar en bestuur van Delciki Liquors is van mening dat hulle ’n verskoning verskuldig is van Northern News vir die plasing van die valse inligting sonder die eienaar van Delciki se medewete of insae.

Northern News reageer: Northern News het met Sub-raad 2 bevestig dat Delciki Liquors nie aansoek gedoen het om Sondae handel te dryf, soos beweer in die brief van Alfred Stride van Scottsville. Ons moes Delciki die geleentheid gegee het om op meneer Stride se brief te reageer. Dit sou die kwessie van handelsure, waaroor meneer Stride ongelukkig is, uitklaar. Northern News vra om verskoning hiervoor.